6110 Sherry Ln

Dallas, TX 75225

Diễn viên phẫu thuật nâng mũi người Mỹ gốc Phi tiết lộ

Tiến sĩ George Toledo, một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ được hội đồng chứng nhận ở Dallas, Texas tiết lộ chiếc mũi mới của bệnh nhân này 6 ngày sau khi phẫu thuật. Cô vui mừng khôn xiết với ca phẫu thuật nâng mũi của người dân tộc.