6110 Sherry Ln

Dallas, TX 75225

HÌNH ẢNH

Ảnh chụp quy trình phẫu thuật giảm cân cho bệnh nhân gốc Tây Ban Nha

* Kết quả cá nhân không được đảm bảo và có thể thay đổi từ người này sang người khác. Hình ảnh có thể chứa các mô hình.