6110 Sherry Ln

Dallas, TX 75225

HÌNH ẢNH

Hình ảnh quy trình tái tạo bề mặt da bằng Laser cho bệnh nhân tuổi 50 - 59

* Kết quả cá nhân không được đảm bảo và có thể thay đổi từ người này sang người khác. Hình ảnh có thể chứa các mô hình.