6110 Sherry Ln

Dallas, TX 75225

HÌNH ẢNH

Hình ảnh quy trình phẫu thuật nâng mũi của người dân tộc thiểu số cho bệnh nhân da trắng

* Kết quả cá nhân không được đảm bảo và có thể thay đổi từ người này sang người khác. Hình ảnh có thể chứa các mô hình.