6110 Sherry Ln

Dallas, TX 75225

Cắt bỏ Kết quả Rhinophyma Dallas, TYX

Bệnh nhân

Tuổi:  
trên 60
Giới Tính:  
Nam
Dân tộc:  
trắng
Chiều cao:  
không được tiết lộ
Trọng lượng:  
không được tiết lộ
Bộ sưu tập:  
89870

Thủ tục

Hồ sơ

Chi tiết thủ tục

Địa Chỉ

Phẫu thuật thẩm mỹ vùng cao

Tìm kiếm

* Tất cả các thông tin có thể thay đổi. Hình ảnh có thể chứa các mô hình. Kết quả cá nhân không được đảm bảo và có thể thay đổi.