6110 Sherry Ln

Dallas, TX 75225

HÌNH ẢNH

Tất cả hình ảnh về quy trình phẫu thuật tạo hình thành bụng cho bệnh nhân người Mỹ gốc Phi

* Kết quả cá nhân không được đảm bảo và có thể thay đổi từ người này sang người khác. Hình ảnh có thể chứa các mô hình.