6110 Sherry Ln

Dallas, TX 75225

Chỉnh sửa nâng mũi khắc phục bướu ở phụ nữ trẻ

Bệnh nhân

Tuổi:  
30 - 39
Giới Tính:  
Nữ
Dân tộc:  
trắng
Chiều cao:  
không được tiết lộ
Trọng lượng:  
không được tiết lộ
Bộ sưu tập:  
72603

Hồ sơ

Chi tiết thủ tục

Hơn

Địa Chỉ

Phẫu thuật thẩm mỹ vùng cao

* Tất cả các thông tin có thể thay đổi. Hình ảnh có thể chứa các mô hình. Kết quả cá nhân không được đảm bảo và có thể thay đổi.