6110 Sherry Ln

Dallas, TX 75225

Tiết lộ phẫu thuật nâng mũi dân tộc tuyệt vời!

Đây là một ví dụ về thời gian hậu kỳ 1 tuần cho một bệnh nhân đã lái xe từ New York đến gặp Bác sĩ Toledo! Tiến sĩ Toledo đã sử dụng một bộ phận cấy ghép tổng hợp trên sống mũi để tăng chiều cao của lưng và làm thẳng góc nhìn. Anh ấy cũng giảm chiều rộng của lưng, chóp và lỗ mũi. Bệnh nhân rất hài lòng với kết quả!